Контакт информации за Педагошкиот Факултет

ул. „Васко Карангелевски" б.б. 
7000 Битола 
Р. Македонија

 

Контакт телефони:
Деканат - Централа
047 253 652
047 253 694
Факс
047 203 385
Декан Добри Петровски
047 253 652
Продекан Јове Талевски
047 207 353
Продекан Бисера Костадиновска Стојчевска
047 207 354
Сметководство
047 207 355
Библиотека
047 207 356
Правна служба
047 207 358
Портирница
047 207 364
 
Служба за студентски прашања:
Телефон: 047 207 357