Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 EAB
    ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ

 

research gate

Резултати од испитите по предметите Педагогија и Теорија и практика на играта, одржани на 14.09.2017

Резултати од испитите по предметите Педагогија и Теорија и практика на играта, одржани на 14.09.2017

Резултати од испитот по предметот Интеркултурно и мултикултурно образование.

Резултати од испитот по предметот Комуникации и култура.

Резултати од испитот по предметот Компаративни религиски системи.

Резултати од испитот по предметот Социологија на образование.

Резултати од испитите во септемвриска испитна сесија кај доцент д-р Силвана Нешковска

RizVN Login