Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Резултати од вториот колоквиум по предметот Германски јазик 3

Резултати од вториот колоквиум по предметот Германски јазик 1

Резултати по предметот Теорија на социјална инклузија од втор колоквиум, одржан во декември 2017

Резултати по предметите Педагогија, Предучилишна педагогија и Теорија на воспитание

Резултати од вториот колоквиум по Француски јазик 1

Резултати од вториот колоквиум по Француски јазик 3

Резултати од првиот и вториот колоквиум по предметот Нашата татковина и демогеографија

Резултати од првиот и вториот колоквиум по предметот Географија

RizVN Login