Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Резултати од испитот Лингвистички основи на наставата по англиски јазик одржан на ден 22.02.2018г.

На веб страницата на Педагошки факултет од Битола, во рок од 10 дена, се објавува докторскиот труд „Менаџирање со процесите во наставните и вонаставните активности во насока на развој на еколошката свест кај учениците во основното и средното образование“ на кандидатката м-р Флорида Кулевска.

Резултати од јануарска сесија по предметите Социологија на образование, Социологија на религии, компаративни религиски системи, Комуникации и култура. Оцени во индекс ќе се внесат на 13.02.2018 во 09.00 часот.

Резултати од предметот Интеркултурно и мултикултурно образование (доквалификација). Оцени ќе се внесат на 13.02.2018 во 09.00 часот.

Резултати од јануарската испитна сесија по предметите на проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска

Резултати по предметите History of the English Language, English Literature и Introduction to Translation.

Резултати од испитот по предметот Граѓанско и мултикултурно образование со методика, одржан на 23.01.2018 година

RizVN Login