Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 Picture2

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Резултати - Литература, Литература за деца, Методика на наставата по македонски јазик 18 Јуни 2018
Резултати - предмети кај доц. д-р Силвана Нешковска 18 Јуни 2018
Резултати - проф. д-р Татјана Атанасоска 11 Јуни 2018
Резултати - Литература за деца 05 Јуни 2018
Постигнувања на студентите по Литература за деца 05 Јуни 2018
Постигнувања на студентите по Методика на наставата по македонски јазик 05 Јуни 2018
Резултати - Географија 05 Јуни 2018
Резултати - Oснови на природните науки и Hашата татковина 05 Јуни 2018
Резултати - Основи на демократијата со методика 04 Јуни 2018
Резултати - Педагогија, одделенски наставник 03 Јуни 2018
Резултати - Компаративни религиски системи 03 Јуни 2018
Резултати - Комуникации и култура 03 Јуни 2018
Резултати - Социологија на образование 03 Јуни 2018
Резултати - Социологија на религии 02 Јуни 2018
Резултати - Историја 02 Јуни 2018
Резултати - Филозофија 02 Јуни 2018
Резултати - Етика 02 Јуни 2018
Резултати - Регионална географија, Нашата татковина 02 Јуни 2018
Резултати - Географија 31 Мај 2018
Резултати - Социјално-педагошка работа со семејство 31 Мај 2018
RizVN Login