Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 EAB
    ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ

 

research gate

Резултати - Педагогија и Теорија и практика на играта 18 Септември 2017
Резултати - Интеркултурно и мултикултурно образование. 18 Септември 2017
Резултати - Комуникации и култура 18 Септември 2017
Резултати - Компаративни религиски системи 18 Септември 2017
Резултати - Социологија на образование 18 Септември 2017
Резултати од испитите во септемвриска испитна сесија кај доц. д-р Силвана Нешковска 10 Септември 2017
Резултати - Преглед на светската книжевност 29 Јуни 2017
Резултати - Педагогија 20 Јуни 2017
Резултати - Компаративни религиски системи 20 Јуни 2017
Резултати - Социологија на образование 20 Јуни 2017
Резултати - Култура и комуникации 20 Јуни 2017
Резултати - Семантика, Германски јазик 1, 2, 3 13 Јуни 2017
Резултати - Психологија и Развојна Психологија 13 Јуни 2017
Резултати - ПЕДАГОГИЈА, ТЕОРИЈА НА ВОСПИТАНИЕ, ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ИГРАТА, ПРЕДУЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА 12 Јуни 2017
Резултати - Француски јазик 1 09 Јуни 2017
Резултати - Географија, Регионална географија, Нашата татковина и Методика на ВОР по ЗПО 06 Јуни 2017
Резултати - Методика на наставата по англиска книжевност, Вовед во англиска култура и Применета лингвистика 2 05 Јуни 2017
Резултати - Педагогија 05 Јуни 2017
Постигнувања на студентите по предметот Литература 05 Јуни 2017
Резултати - Литература и Методика на почетно читање и пишување 05 Јуни 2017
RizVN Login