Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 Picture2

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Програмата ЕРАЗМУС+ (Европска регионална акциска шема за мобилност на универзитетски студенти) е програма за размена на студенти основана од Европската Унија во 1990 година. ЕРАЗМУС+ или ЕРАЗМУС плус програмата, е нова програма кој во себе ги содржи сите претходни и своевремении програми за учење, стажирање, тренинг, кои започнаа во 2014.
Моментално оваа програма има повеќе од 4000 партнер институции од 37 земји кои се активни во оваа програма .
ЕРАЗМУС+ 2014-2020
Еразмус+ (2014-2020) е новата програма која е со буџетод 14.7 билиони евра и која опфаќа програми заучење,обука, млади и спорт. Новата ЕРАЗМУС+ програма ги опфаќа сите програми за учење, обука, тренинг, млади и спорт на Европската Унија за Доживотно учење( Еразмус, Леонардо Да Винчи,Комениус, Грундтвиг), Млади во акција, и пет меѓународни програми за соработка (Еразмус Мундус, Темпус, Алфа, Едулинк и програмата за соработка помеѓу индустријализираните земји). Еразмус+ регулативата беше потпишана на 11 декември 2013 година.
Еразмус+ програмата опфаќа мобилност на кадри и студенти. Подолу следат сите потребни документи, информации и линкови.
Coordinator Assistant Professor Bisera Kostadinovska - Stojcevska, PhD.

Kazimierz Wielki University: www.ukw.edu.pl
University of Ljubljana, Faculty of Education

Студентите повеќе информации може да добијат кај Координаторот за Еразмус програмата доц. д-р Бисера Костадиновска - Стојчевска (k_bisera@yahoo.com)

Прозорци за мобилност

Конкурс ERASMUS+

http://www.na.org.mk/index.php/mk/

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Програмски водич

UKLO ERASMUS+ Charter

UKLO ERASMUS Code

UKLO PIC Number

UKLO ERASMUS Policy Statement

ERASMUS+ договори

ERASMUS+ agreement template

ERASMUS+ координатори

ЕРАЗМУС СТУДЕНТСКА ПОВЕЛБА 

Документи за пријавување

Студенти

Апликационен формулар

Договор за студирање

Договор за студирање

Europass CV

Износи на стипендии

Кадри

Апликационен формулар

Mobility Agreement for Staff (Teaching - outgoing)

Mobility Agreement for Staff (Training - outgoing)

Europass CV

Износи на стипендии