Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 Picture2

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Oсновна литература за предавањата во ЗИМСКИ семестар.

- Одделенска настава и воспитувачи

- Јазици и книжевност

 Oсновна литература за предавањата во ЛЕТЕН семестар.

Одделенска настава и воспитувачи
- Преведување од англиски на македонски и од македонски на англиски јазик
Социјална и рехабилитациска педагогија

 За студентите од јазици достапна е скенирана верзија од материјалите потребни за предметот Американска литература

Достапни се УЧЕБНИЦИ за следниве предмети кај проф. д-р Виктор Митревски:
- Основи на спорт и здравствено воспитание
Методика на наставата по спорт и здравствено воспитание

RizVN Login