Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 Picture2

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Професорот Љупчо Кеверески од Педагошки факултет - Битола готуваше со сопствен труд „Општествени, инситуционални и перфонални фактори за креативна деструкција“ на Првата меѓународна коференција во Босна и Херцеговина која се одржа  на 25 -27.10.2018 во Бања Лука, на тема НАДАРЕНОСТ, ЕДУКАЦИЈА НА НАДАРЕНИТЕ, ИНОВАЦИИ И КРЕАТИВНОСТ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА И ПСИХОЛОГИЈА.

Организатори на конференцијата беа: Интернационалниот Центар за иновативност и едукација од Улм Германија , Здружението Заедно за Европа, и Високата школа за образование на воспитувачи Михаило Палов од Вршац, Р. Србија.

   

Објавен е Конкурс за запишување на студенти во ВТОР и ТРЕТ циклус студии, четврт уписен рок.

- Пријавување: 21, 22, 23 ноември 2018 година
- Запишување: 03 декември 2018 година

 “(Не) секојдневните средби со НАСИЛСТВОТО се (не) секојдневна грижа за сите нас. 

Од тие причини, зачувувањето и унапредувањето на менталното здравје на младите е од посебен општествен и институционален интерес.“ Затоа Ве покануваме да земете активно учество на стручната дебата на тема: ПРЕВЕНЦИЈА НА ВРСНИЧКОТО НАСИЛСТВО ВО ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

Вашето професионално искуство ќе биде од посебно значење во процесот на примарната, секундарната и терцијарната превенција на насилството.

Пријавата за учество на дебатата треба да се достави најдоцна до 25.11. 2018 (во вид на апстракт до 300 зборови), на следнава мејл-адреса: kever@mt.net.mk или на телефон 070 264 787 проф. д-р Љупчо Кеверески.

Повеќе информации тука.

Во рамките на програмата Еразмус + за мобилност на наставен кадар, во периодот од 22 октомври до 26 октомври, студиски престој на Факултетот за образование и социјална работа во Ваљадолид, Шпанија остварија вонр. проф д-р Виолета Јанушева и доц. д-р Милена Пејчиновска. Добро е да се нагласи дека со Факултетот за образование и социјална работа во Ваљадолид, наставниците кои беа на студиски престој, a со тоа и Педагошкиот факултет – Битола, веќе активно работат и на два проекта, исто така, во рамките на програмите Еразмус (еден проект во рамките на KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices и еден проект во рамките на KA203 – Strategic Partnerships for higher education).

За време на студискиот престој, наставниците одржаа презентација пред студентите од групата за одделенска настава на Факултетот за образование и социјална работа во Ваљадолид, и посетија часови на кои се практикува КЛИЛ техника (Content and language integrated learning (CLIL) methodology to develop Science related skills). Потоа, го посетија двојазичното основното училиште „Мигел Делибес“ (“Miguel Delibes“) кое соработува со Британската амбасада, како и основнотo училиште „Кристофер Колумбо“ (“Cristóbal Colón“ for disadvantaged population with inclusive methodological innovation) во кое се вклучени ученици од ранлива средина со нееднакви социјални почетни позиции во образованието и во кое се практикуваат принципите на инклузија. Исто така, се остварија и плодни средби со координаторите на погоре споменатите проекти со што интензивно се продолжи со подготовките за претстојните повици.

IMG 2816

5b

 

6

IMG 2812

952c4283 7c3c 4b74 b34c 4542d3994a5b

5b 2

 

IMG 2818

7a

IMG 2813

RizVN Login