Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 EAB
    ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ

 

research gate

Објавен е КОНКУРС за четврт уписен рок за запишување на студенти во ПРВА година на додипломски студии. 

Се известуваат студентите дека новата запишувањето на година ќе започне на 25 и ќе трае до 29 септември 2017 година.

Објавен е КОНКУРС за запишување на студенти на ВТОР циклус - магистерски студии во академската 2017-18 година.

Објавен е КОНКУРС за запишување на студенти на ТРЕТ циклус - докторски студии во академската 2017-18 година.

Објавена е КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА од втор уписен рок за запишување на нови студенти. Запишувањето задолжително е на 12 и 13 септември.

Објавен е распоред на испити за СЕПТЕМВРИСКА испитна сесија 2017. Последни промени 31.08.2017 година.

Педагошки факултет објавува КОНКУРС за педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација). 

Пријавувањето и запишувањето на кандидатите се врши во следните термини:
- Пријавување на кандидатите     04 до 25 Септември 
- Решение за прием                       27 Септември
- Запишување на кандидатите     28 и 29 Септември

Повеќе информации имате на овој линк.

RizVN Login