Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Објевен е КОНКУРС за запишување на кандидати за Педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) на Педагошки факултет-Битола во академската 2018/2019 година.

ПРЕЛИМИНАРЕН ПОВИК за изразување интерес за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата за Академската 2019/2020 година:
- мобилност на студентите за студирање (SMS)
- мобилност на студенти за стажирање (SMP)
- мобилност на академски кадар за настава (ЅТА)
- мобилност на кадри за обука (ЅТТ)

Се известуваат студентите од прва година дека министерството за здравство на Република Мекедонија организира бесплатни систематски општи и стоматолошки прегледи на студентите.

напомена: Прегледите се задолжителни за сите студенти од прва година студии. без извршен систематски преглед нема да можат да заверат семестар!

повеќе информации

Во чест на патрониот празник на ОУ „Даме Груев„ од Битола на ден 20.12.2018 година, во просториите на училиштето беше реализирана ликовна работилница под мотото „Сакаме да твориме, да играме, да се забавуваме и да соработуваме.„
Во ликовната работилница учествуваа учениците од III А одделение под раководство на дипломираниот одделенски наставник Снежана Чукалева, студенти од Педагошки факултет –Битола (Марија Тасевска, Ивона Геговска, Андријана Кимоска, Стефани Гагоска, Милена Богојеска) под менторство на проф. д-р Биљана Цветкова Димов и родители на ученици. 

Повеќе може да прочитате тука

Им се соопштува на сите студенти дека има обука за работа во системот iKnow. Обуките ќе се одржат во кабинетот по информатика, според следниот распоред:

  Среда
Прв термин  09.00 часот
Втор термин 12.30 часот

Обуките траат 15-20 минути и сите се исти, значи треба да изберете само еден термин.

Преда плус во соработка со Факултетот за информатички и комуникациски технологии во Битола, во рамките на проект поддржан од ЕУ,  ја формира првата Унизезитетска Акцелераторска програма за поддршка и унапредување на бизнис идеи на млади луѓе. Акцелераторската програма е дизајнирана да поддржува стартапи во рана фаза, со цел да се поттикне развој на иновативни идеи во повеќе области. Во период од 6 месеци Универзитетскиот Акцлерератор ќе обезбеди тренинг, коучинг и менторски услуги за учесниците кои ќе се пријават на првиот повик за учество акцелераторската програма.

Повикот за aпликации е отворен до крајот на месец  Декември. За подетални информации, кликнете овде.

Хуманитарната акција на студентите на Педагошкиот факултет успешно финализирана. Производите пристигнаа во вистински раце, а нашите пријатели од центарот „Порака“ ни ветија уште една поубава и поупешна изложба во просториите на нашиот факултет. Почитувани студенти од срце ви благодариме!

Untitled1 Untitled12

RizVN Login