Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Објавен е КОНКУРС за четврт уписен рок за запишување на студенти во ПРВА година на додипломски студии. 

Се известуваат студентите дека новата запишувањето на година ќе започне на 25 и ќе трае до 29 септември 2017 година.

Објавен е КОНКУРС за запишување на студенти на ВТОР циклус - магистерски студии во академската 2017-18 година.

Објавен е КОНКУРС за запишување на студенти на ТРЕТ циклус - докторски студии во академската 2017-18 година.

Објавена е КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА од втор уписен рок за запишување на нови студенти. Запишувањето задолжително е на 12 и 13 септември.

Објавен е распоред на испити за СЕПТЕМВРИСКА испитна сесија 2017. Последни промени 31.08.2017 година.

Педагошки факултет објавува КОНКУРС за педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација). 

Пријавувањето и запишувањето на кандидатите се врши во следните термини:
- Пријавување на кандидатите     04 до 25 Септември 
- Решение за прием                       27 Септември
- Запишување на кандидатите     28 и 29 Септември

Повеќе информации имате на овој линк.

Се известуваат студентите дека пријавување на испити за септемвриската испитна сесија ќе се одвива од 21 до 25 август. Испитите ќе се полагаат во периодот од 31.08.2017 до 15.09.2017 година.

Почитувани студенти,
Европската мрежа за сеќавање и солидарност објавува повик за учество во образовниот проект In Between. Повикот е отворен до 17 јули 2017. Повеќе информации за проектот можете да најдете на следниов линк www.enrs.eu/inbetween

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола објавува ПОВИК за мобилност
во рамките на Е+ Програмата.
KA 1: индивидуална мобилност за учење, Сектор: високо образование:

- мобилност на студенти за студирање (SMS)
- мобилност на студенти за стажирање (SMP)
- мобилност на академски кадар за настава (ЅТА)

ijeTEACHER

subscribe to our youtube channel 2

 

 research gate