Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ПРВ ЦИКЛУС

- Наставник во оддленска настава (Решение)
- Воспитувач (Решение)
- Македонски јазик и книжевност (Решение)
- Англиски јазик и книжевност (Решение)
- Преведување - од македонски на англиски јазик и обратно (Решение)
- Социјална и рехабилитациска педагогија (Решение)
- Информатика и Техничко образование (Решение)

Правилник за студирање на ПРВ циклус

ВТОР ЦИКЛУС

Менаџмент во образованието (Решение)
Образование на надарени и талентирани (Решение)
Македонски јазик и книжевност (Решение)
Англиски јазик и книжевност (Решение)
- Наставник за одделенска настава (Решение)
- Воспитувач (Решение)
- Информатика и Техничко образование (Решение)

Правилник за студирање на ВТОР циклус

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО СТАРА ПРОГРАМА

за студенти запишани во академските 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 години
Менаџмент во образованието (Решение)
Образовни науки (Решение)
Надареност и талентираност (Решение)
Настава по јазик (Решение)

Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус по стара програма (за студенти запишани последно во академската 2017/18 година)

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО НОВА ПРОГРАМА

Листа на слободни ментори за ТРЕТ циклус за академската 2021/2022 година

за студенти запишани во академската 2021-2022 година и понатаму
Менаџмент во образованието (Решение)
Образовни науки (Решение)
Надареност и талентираност (Решение)
Настава по јазик (Решение)

- Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус по нова програма (за студенти запишани од 2018/19 и понатаму)


- Упатство за пријавување и одбрана на докторски труд
Guidline for doctoral thesis

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar