Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 

Screenshot 5

 

Screenshot 6

Според моменталната ситуација, како и препораките од надлежните институции, наставата ќе продолжи да се одвива преку интернет. Професорите и студентите на сопствен начин ја организираат наставата и начинот на одвивање на истата. За полесна комуникација во овој период отворено е ново поле "ONLINE ЧАСОВИ" во менито каде професорите ќе ги известуваат своите студенти за текот на наставата.

Факултетот за безбедност покренува иницијатива за волонтерско организирање на студентите од Факултетот за безбедност и на сите други студенти во државата. Хуманоста треба да ни биде приоритет, заедништвото, поддршката и почитта која си ја укажуваме во овие моменти може да биде пресудна во квалитетниот одговор на кризата.

Доколку сте заинтересирани можете да се пријавите на нашата веб страна https://fb.uklo.edu.mk

Владата на Република Северна Македонија на денешната 15-та редовна седница донесе заклучок: Да се прекине со воспитно – образовниот процес и наставата во високо – образовни установи и во јавните научни институти на територијата на Република Северна Македонија, во наредните 14 дена. Се прекинуваат и сите воншколски или дополнителни програми како што се курсеви за странски јазици и слично.

За време на овој прекин комуникација со студентите и странките ќе се одвива преку определеното лице за контакт Јосиф Петровски преку е-маил на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и тел. 070798726