change language
 
Добродојдовте на веб страницата на нашиот факултет

 

Се известуваат студентите од Педагошка доквалификација дека испитот по предметот Педагошка комуникација ќе се одржи на 05.02.2015 година (четврток) со почеток во 15.00 часот.

Објавен е распоред на часови за летен семестар во академската 2014/15 година.

Им се соопшува на студентите од педагошка доквалификација дека за испитите по Педагогија и Методика на воспитната работа (кај проф. д-р Татјана Атанасоска), покрај редовниот термин за полагање (објавен во распоредот за јануарската испитна сесија, 23.01.2015), се закажува и допонителен термин за полагање на испитите на 29.01.2015 во 9:00 (за студентите кои сакаат да полагаат претпладне) и во 16:30 (за студентите кои сакаат да полагаат попладне).

Објавен е распоред
на испити за јануарска испитна сесија 2015 година. Последни промени 21.01.2015

ОБСЕ објавува повик за есеј.

Посета на студентите од Педагошкиот факултет од Лерин, Република Грција. 10.12.2014


Се известуваат студентите од ПРВА година дека Министерството за здравство организира задолжителни бесплатни систематски општи и стоматолошки преглед. Повеќе информации.

Распоред
на испити за ВТОР циклус на студии.

Распоред за реализација
на практична настава (педагошка доквалификација).
Листа на активности за педагошка пракса

Кромберт и Шуберт во соработка со Универзитетот „Св. Климент Охридски“ нудат практиканска работа за студентите. Повеќе информации тука.

Информации за педагошка доквалификација

Список на пристигнати преводи на книги во библиотеката при педагошки факултет

 

  

 

Нова програма на ЕРАЗМУС+

Прозорци за мобилност 
Потребни уплатници при студирањето на Педагошки факултет. Сите уплатници, пополнети, може да ги подигните и на Факултетот.

Формулари и документи

 

 

За Факултетот | Мапа на сајтот | Информации за контакт | ©2014 Педагошки факултет - Битола