change language
 
Добродојдовте на веб страницата на нашиот факултет

 

РЕШЕНИЕ за прием на студенти на педагошко-психолошката и методската подготовка (педагошка доквалификација). Се известуваат сите пријавени кандидати (како и пријавените кандидати на Дополнителниот Конкурс), дека првиот час ќе се одржи на 3.11.2014 (понеделник) во 12 часот. Се очекува максимално присуство од студентите.

Дополнителен Конкурс
за запишување на кандидати за педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола Педагошки  факултет-Битола во академската 2014/2015 година. Пријавување на кандидатите се врши до 31 октомври.

На 16.10.2014 г. проф. д-р Вера Радовиќ, продекан за настава на Учителскиот факултет во Белград, одржа предавање на тема: „Интернетот во воспитанието и образованието на децата


Одлука за прием на кандидати за запишување на вторциклус на студии по вториот уписен рок на Конкурсот за академската 2014/2015 година.

Почитувани студенти,
Ве информираме дека во спортската сала „Павел Шатев“ – Битола извршени се сите подготовки што овозможуваат нејзино непречено користење за спортско-рекреативни активности на студентите. За Педагошкиот факултет – Битола резервирани се следниве термини: Вторник: 15:00 – 16:00 и Четврток 15:00 – 16:00.
За подетални информации и организација на активностите можете да се обратите кај доц. д-р Јасмина Кочоска.

Информации за педагошка доквалификација

Објавен е Распредот за часовите во зимскиот семестар за академската 2014/2015 година

Список на пристигнати преводи на книги во библиотеката при педагошки факултет

 

 Нова програма на ЕРАЗМУС+

Прозорци за мобилност 
Потребни уплатници при студирањето на Педагошки факултет. Сите уплатници, пополнети, може да ги подигните и на Факултетот.

Формулари и документи

 

 

За Факултетот | Мапа на сајтот | Информации за контакт | ©2014 Педагошки факултет - Битола