change language
 
Добродојдовте на веб страницата на нашиот факултет

 

Распоред за интегрираната методичка практика за студентите од осми семестар на насоките Македонски-странски јазици.

Распоред
на часови за летен семестар за академската 2013-2014 година.

Објавен е распоред за испити за студентите од Втор циклус на студии.

Информации за Педагошка доквалификацијa

Список на пристигнати преводи на книги во библиотеката при педагошки факултет

 

 

Нова програма на ЕРАЗМУС+Потребни уплатници при запишување на студенти во прва година. Сите уплатници, пополнети, може да ги подигните од скриптарата на Факултетот.

  • Годишна партиципација
  • Студентски правобранител
  • Студентски гласила
  • Културно-уметнички потреби на студентот
  • Осигурување
  • Идентификациона картичка
  • Библиотечен фонд
  • Солидарен фонд УКЛО
  • Солидарен фонд ПФБ
  • Функционирање и развој на универзитетот

Формулари и документи

 

 

За Факултетот | Мапа на сајтот | Информации за контакт | ©2014 Педагошки факултет - Битола