change language
 
Добродојдовте на веб страницата на нашиот факултет

 

Дополнителен КОНКУРС за втор уписен рок за кандидати за студенти за академската 2014/15 година.

Објавена е КОНЕЧНА ранг листа од ПРВ уписен рок за академската 2014-2015 година. Конкурс за прв циклус студии во академската 2014/15.

Конкурс за втор циклус студии во академската 2014/15. Одлука за компатибилни студиски програми од Прв циклус за запишување на Втор циклус на студии.

Конкурс за трет циклус студии во академската 2014/15

Објавен е РАСПОРЕД НА ИСПИТИ за септемвриска испитна сесија, 2014 година

Педагошки факултет со задоволство Ве информира дека е објавен новиот број од меѓународното списание УЧИТЕЛ.

Еразмус Плус Ви нуди нова програма и нови можности. Повеќе информации тука.

Информации за Педагошка доквалификацијa

Список на пристигнати преводи на книги во библиотеката при педагошки факултет

 

 Нова програма на ЕРАЗМУС+

 

Конкурс за истражувачки труд и есеј


Потребни уплатници при запишување на студенти во прва година. Сите уплатници, пополнети, може да ги подигните од скриптарата на Факултетот.

  • Годишна партиципација
  • Студентски правобранител
  • Студентски гласила
  • Културно-уметнички потреби на студентот
  • Осигурување
  • Идентификациона картичка
  • Библиотечен фонд
  • Солидарен фонд УКЛО
  • Солидарен фонд ПФБ
  • Функционирање и развој на универзитетот

Формулари и документи

 

 

За Факултетот | Мапа на сајтот | Информации за контакт | ©2014 Педагошки факултет - Битола