change language
 
Добродојдовте на веб страницата на нашиот факултет

 

На 24.03.2015 година гостин на Педагошки факултет беше предавачот од Универзитетот во Малме, Шведска, Balli Lelinge кој одржа предавање на тема Мотивациони детерминанти за успешно учење.

 

Доц. д-р Ана Марија Мајер од Универзитетот Ото Фридрих од Бамберг Сојузна Република Германија престојуваше на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола од 09.03.2015 до 13.03.2015 во рамките на Еразмус Мобилност. Таа им држеш предавања на германски јазик на студентите од студиската програма Германски јазик и книжевност III год. и двопредметната студиската програма Македонски јазик и Германски јазик  IV год..Студентите имаа можност да следат предавања и да вежбаат пишување како една важна вештина при изучување на германскиот јазик, при тоа д-р Мајер се осврна посебно на пишување биографија, е-мајл и мотивациони писмо за разни
апликации.


На 10.03.2015, на Педагошкиот Факултет во Битола, предавање одржа проф. д-р Џуди Ричардсон,  Professor Emerita од Virginia Commonwealth University во рамките на нејзината Фулбрајт програма. Предавањето/работилницата се однесуваше на практичната настава на студентите од насоките Македонски јазик и книжевност и Англиски јазик и книжевност од Педагошки факултет во Битола. Работилницата се фокусираше на развивање на методичките способности за користење на литературните форми во наставата по англиски/македонски јазик. Материјалите од работилницата може да се преземат на следните линкови:
- Practical interactive classroom activities
- The Doorbell Rang
- Brown Bear, Brown Bear

Се известуваат студентите дека одобрена е дополнителна АПРИЛСКА испитна сесија од 20 до 24 април 2015 година. Пријавување на испити е од 14 до 17 април.

Во рамките на проектот организиран во соработка со SEECEL (South East European centre for entrepreneurial learning), на 10.03.2015 година, пред студентите на Педагошкиот факултет во Битола,  пригодни предавања од областа на претприемништвото одржаа г-ѓа Розита Талевска Христовска од Фондацијата BSC (Business Start Up Center) www.bscbitola.org  и г-дин Јован Сталевски, претседател на CEFE Македонија http://www.cefe.mk/
.

ПЕДАГОШКА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

- Програма за педагошка практика
- Распоред за педагошка практика

НОВ Распоред на групи за педагошка практика
за студентите од студиската Германски јазик и книжевност.

Објавен е распоред на часови за летен семестар во академската 2014/15 година.

ОБСЕ објавува повик за есеј.

Се известуваат студентите од ПРВА година дека Министерството за здравство организира задолжителни бесплатни систематски општи и стоматолошки преглед. Повеќе информации.

Кромберт и Шуберт во соработка со Универзитетот „Св. Климент Охридски“ нудат практиканска работа за студентите. Повеќе информации тука.

Информации за педагошка доквалификација

Список на пристигнати преводи на книги во библиотеката при педагошки факултет

 

 



 

 

Нова програма на ЕРАЗМУС+

Прозорци за мобилност



 



Потребни уплатници при студирањето на Педагошки факултет. Сите уплатници, пополнети, може да ги подигните и на Факултетот.

Формулари и документи

 

 

За Факултетот | Мапа на сајтот | Информации за контакт | ©2014 Педагошки факултет - Битола