change language
 
Добродојдовте на веб страницата на нашиот факултет

 

ПЕДАГОШКА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА
- Програма за педагошка практика
- Распоред за педагошка практика

Распоред на групи за педагошка практика
за студентите од студиската Германски јазик и книжевност.

Се известуваат студентите дека заверка на семестар и запишување на наредем семестар ќе се изведува од 19 до 25.02.2015 година.

Објавен е распоред на часови за летен семестар во академската 2014/15 година.

ОБСЕ објавува повик за есеј.

Посета на студентите од Педагошкиот факултет од Лерин, Република Грција. 10.12.2014


Се известуваат студентите од ПРВА година дека Министерството за здравство организира задолжителни бесплатни систематски општи и стоматолошки преглед. Повеќе информации.

Распоред
на испити за ВТОР циклус на студии.

Кромберт и Шуберт во соработка со Универзитетот „Св. Климент Охридски“ нудат практиканска работа за студентите. Повеќе информации тука.

Информации за педагошка доквалификација

Список на пристигнати преводи на книги во библиотеката при педагошки факултет

 

  

 

Нова програма на ЕРАЗМУС+

Прозорци за мобилност Потребни уплатници при студирањето на Педагошки факултет. Сите уплатници, пополнети, може да ги подигните и на Факултетот.

Формулари и документи

 

 

За Факултетот | Мапа на сајтот | Информации за контакт | ©2014 Педагошки факултет - Битола