Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Огласна табла

 

 

 

PeF spredajПроф. Љупчо Кеверески го посети Педагошкиот Факултет на Универзитетот во Љубљана на покана од Центарот за истражување и развој на надарените. За време на својот престој од 18 до 22 април, проф. Кеверески соработување во програмата од втор циклус студии Надареноста во образовниот контекс, како и планирање на идна соработка меѓу Центарот и Македонската асоцијација за надарени. Проф. Кеверески ја објави и конференцијата која ќе се одржи во октомври 2016 година во организација на Педагошкиот факултет од Битола

На 15.04.2016 година на натпреварот по ораторство УКЛО ТРИВИУМ 2016 студентот од Педагошки факултет Филип Ристески ја доби првата награда, додека студентката Марија Николовска од истиот факултет ја доби третата награда. Учество на натпреварот зедоа и Соња Ангелевска, како и Билјана Кицевска, кои иако не добија награди беа совршени претставници на нашиот факултет. Говорите на учесниците следат подолу во текстот.

Филип Ристески

Марија Николовска

Соња Ангелевска

Билјана Кицевска

По повод 1100 години од раѓањето на Св. Климент Охридски, Педагошкиот факултет- Битола распишува

КОНКУРС на тема „Учителот“

1. За литературна творба – песна (за ученици од основното образование и за студенти на Педагошкиот факултет-Битола)

2. За ликовна творба (за ученици од основно образование)

Повеќе информации

Се известуваат студентите од Педагошки факултет дека ќе се изведува Априлска испитна сесија во периодот од 18 до 22 април. Пријавување на испитите е од 11 до 15 април.

Во рамките на програмата Erasmus Mundus, на Педагошкиот факултет во Битола, проф. д-р Игор Мавер од Филозофскиот факултет во Љубљана реализира едномесечен престој во периодот од 23 март до 23 април, 2016 година.

Покрај компаративното истражување што го спроведува во однос на студиските програми по Англистика на Филозофскиот факултет во Љубљана и студиската програма за Англиски јазик и книжевност на Педагошкиот факултет во Битола, професорот Мавер одржа и пригодни предавања за студентите од областа на средновековната англиска книжевност.

ПРЕДАВАЊЕ НА ПРОФ. ДР ЉУПЧО КЕВЕРЕСКИ

На 15. 03. 2016 година, др Љупчо Кеверески, редовен професор на Педагошкиот факултет во Битола, Универзитет Свети Климент Охридски, одржа предавање на тема Мотивација школског учења у студентској популацији.

Во периодот од 14. до  8. март на Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола, односно на Педагошкиот факултет во Битола,  имаше студиски престој проф. д-р Десислава Тодорова  од престижниот Универзиотет Лудвиг Максимилијан од  Минхен.

Read more...

English Version

1100 godini Sv

 Registration form

 

konkurs.fw

 

 

 

 

 

 

RizVN Login